Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky www.wsimarketing.cz (dále též Web), které spravuje společnost ViBAs, s.r.o. – držitel master franchisové licence WSI pro území České republiky a Slovenska. Naše společnost klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů a při jejich zpracování se řídí:

–          zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

–          zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,

–          zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

a dalšími právními předpisy. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů našich stránek. Přístupem a užitím stránek www.wsimarketing.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití osobních údajů popsanými v tomto prohlášení.

Osobní údaje uživatelů našich služeb zpracováváme výhradně k zákonným účelům, event. k účelům, s nimiž vyslovil uživatel explicitní souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Co jsou cookies a jak je využíváte?

Cookies užíváme na našem Webu pro zajištění integrity registračního procesu a pro personalizaci Webu. Cookie je malý textový soubor umístěný na vašem pevném disku, které lze číst pomocí webového serveru na doméně, která vkládá cookies na váš pevný disk. Webový server může díky cookies nabídnout k opětovnému využití přihlašovací údaje, které jste na Webu již jednou použili, cookies pomáhají i s analýzou činnosti uživatele na Webu či zajišťují cílené reklamy. Cookies mohou být využity pro zapamatování informací, které jste již jednou zadali, nelze je však využít pro spuštění programů nebo infiltraci nežadoucích programů na váš počítač.

Kdykoliv máte možnost využití cookies akceptovat nebo odmítnout, můžete rovněž kdykoliv cookies vymazat ze svého operačního systému. Nicméně odmítnutí nebo výmaz cookies může mít za následek, nicméně v takovém případě nemusí být možné využít všech funkcí našeho Webu. Žádné informace obsažené v cookies nesdílím v žádném případě s třetí stranou.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které vás identifikují, nebo ze kterých může být vaše identita odvozena. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat křestní jméno, příjmení, firmu, ve které pracujete, pracovní zařazení, email, telefon. Pro účely prodeje WSI produktů a služeb, v případě, že je to nutné, uchováváme i informace o kreditní kartě. O všechna tato data vás vždy výslovně požádáme.

Proč shromažďujete mé osobní údaje?

Osobní údaje shromažďované na tomto webu jsou nezbytné pro vyřízení vašich požadavků na poskytnutí informací, produktů či služeb. Přístup k těmto údajům je striktně omezen na pověřené a poučné pracovníky WSI, kteří odpovídají za vyřízení vašich požadavků. Váš souhlas s užitím osobních údajů pro výše uvedené účely je volitelný a můžete jej kdykoliv odvolat. Pro odvolání souhlasu náš můžete kontaktovat elektronicky na adrese info@wsimarketing.cz nebo písemně na níže uvedené korespondenční adrese:

ViBAs, s.r.o.
Opletalova 1417/25
110 00 Praha 1

Jak budete mé osobní údaje používat?

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou použity pro personalizaci tohoto webu a pro poskytnutí dalších informací, produktů či služeb, které jste si vyžádali. WSI může dále využít tyto údaje pro poskytnutí efektivnější zákaznické podpory a/nebo pro poskytnutí důležitých informací o produktech či službách, které používáte. Dále vám mohou být zaslány informace o dalších produktech a službách WSI.

Jak mohu kontrolovat, jak WSI mé osobní údaje používá?

Vámi poskytnuté osobní údaje zásadně nesdílíme bez vašeho explicitního souhlasu s třetími stranami. Přísup k nim mají pouze pověření a řádně poučení zaměstnanci odpovědní za administraci webu a zpracování požadavků zaslaných z webového rozhraní. Jak je popsáno v následující kapitole, můžete ke svým osobním údajům kdykoliv přistupovat.

Jak mohu přistupovat ke svým osobním údajům?

Pakliže si chcete prohlédnout, případně upravit, jaké osobní údaje jsme od vás obdrželi, napište na info@wsimarketing.cz, nebo na:

ViBAs, s.r.o.
Opletalova 1417/25
110 00 Praha 1

Jak WSI chrání bezpečnost mých osobních údajů?

WSI klade velký důraz na ochranu osobních údajů, které poskytnete. Pro ochranu těchto údajů před neautorizovaným přístupem používáme řadu bezpečnostních opatření a procedur. Například uchováváme vaše osobní údaje na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných prostorách.

Mohu vyjádřit svůj názor k vašim zásadám ochrany osobních údajů?

Vítáme jakékoliv vaše názory a připomínky týkající se zásad ochrany osobních údajů.  Pakliže máte pocit, že WSI nedodržuje tyto zásady ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím elektronicky nebo poštou na níže uvedené adrese. Vynaložíme veškeré ekonomicky smysluplné úsilí, abychom bezprostředně určili a vyřešili problém.

ViBAs, s.r.o.
Opletalova 1417/25
110 00 Praha 1

Jak odvolat souhlas s užíváním osobních údajů?

Pakliže si přejete odstranit své osobní údaje z naší evidence, kontaktujte nás prosím s využitím našeho kontaktního formuláře.

Košík

  • Žádné produkty v košíku.